Załącznik nr 2 wzór formularza odstąpienia od umowy. Wersja z dnia 25 grudnia 2014.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: FabrykaWafelkow.pl, ul. Wita Stwosza 59A, 02-661 Warszawa, Telefon +48 22 290 76 90, e-mail: [email protected],
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
- Data złożenia zamówienia/odbioru
- Kwota do zwrotu
- Numer zamówienia
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data zgłoszenia zwrotu