Konkurs "Sezon piknikowy czas zacząć!"

Konkurs został zakończony. 

 

Prześlij hasło promujące kocyk piknikowy pod adres email [email protected] i wygraj Kocyk Piknikowy w kolorze szaro/czerownym firmy JJ Cole Collections

 

Zgłoszenie hasła do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Fundatorem nagrody jest wyłaczny dystrybutor JJ Cole firma SOLUTION.

Kocyk Piknikowy

Kocyk piknikowy szaro/czerwony JJ Cole

 

Wyniki konkursu

 

Zwyciężczynią konkursu zostaje Pani Magdalena Solecka która nadesłała hasło:

"Rozkoszuj się piknikiem z JJ Cole kocykiem!". Gratulujemy!

Serdecznie dziekujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział oraz duża ilość przesłanych haseł. 

 

 

Regulamin Konkursu "Sezon piknikowy czas zacząć!" (Regulamin):

 

 1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady Konkursu „Sezon piknikowy czas zacząć” (Konkurs) organizowanego na stronie www.fabrykawafelkow.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest sklep fabrykawafelkow.pl, prowadzony przez firmę FLASH ZONE.pl (Organizator).
 3. Fundatorem nagrody jest firma SOLUTION wyłączny dystrybutor marki JJ Cole Collections (Fundator).
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie na adres email [email protected] hasła promującego kocyk piknikowy (Hasło).
 5. Uczestnik Konkursu podając dane osobowe, automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez FLASH ZONE.pl zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
 6. Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie tym samym oświadcza, iż akceptuje Regulamin.
 7. Konkurs trwa od dnia 22.03.2012 do dnia 30.03.2012.
 8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora. Najlepsze Hasło zostanie nagrodzone Kocykiem Piknikowym szaro/czerwonym firmy JJ Cole Collections.
 9. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Zwycięzca zostanie opublikowany w serwisie www.fabrykawafelkow.pl oraz na stronie www.facebook.com/FabrykaWafelkowPL 5.04.2012
 11. W ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z nagrodzonym uczestnikiem konkursu na adres e-mail z którego zostanie nadesłane zgłoszenie sloganu w celu ustalenia danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody.
 12. Organizator oraz Fundator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Hasła, nadesłanego przez nagrodzonego Uczestnika (art. 921 § 3 kc), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera,
  4. wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet,
  5. wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, nagrania w formie słuchowiska, materiały POS,
  6. publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.
 13. Organizatorowi oraz Fundatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Haseł, wprowadzania zmian (w tym edycyjnych), dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z nich, a także prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonych Haseł.
 14. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora oraz Fundatora, w szczególności wynikających z wykorzystania przez Organizatora Hasła. Wszelkie kwestie związane z przyznawaniem nagród rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie ma od nich odwołania.